Lumnos wil er aan bijdragen dat mensen niet ziek worden door hun werk, of door het gebruik van consumentenproducten. Onze medische achtergrond zorgt voor een gedegen inzicht in het menselijk lichaam en we hebben al vroeg besloten dat we liever voorkomen dan genezen.

Daarom zijn we geïnteresseerd in de stand van de wetenschap, maar ook in allerlei nieuwe vraagstukken, discussies en controverses. Welke blootstelling is vrijwillig en welke onvrijwillig? Welke risico’s vinden we wel en niet acceptabel? Wanneer wegen de voordelen op tegen de nadelen? Hoe flexibel denken we dat ons lichaam is? Wie is waar verantwoordelijk voor? Wanneer durft de wetenschap te stellen dat iets zo klaar is als een klontje? Hoeveel willen we echt weten over gezondheid, risico’s en verantwoordelijkheid? En handelen we dan ook naar wat we weten?

Lumnos duikt in de wetenschappelijke literatuur, doet interviews, denkt mee en geeft praktische adviezen; van gezonde arbeidsomstandigheden tot consumentenveiligheid, en van het veilig hanteren van giftige stoffen tot een gezonde leefomgeving.