Wetenschapscommunicatie
 • Arbouw
  Schrijven van het boekje: “Cor van Duijvenbooden, dokter met bouwhelm” voor Arbouw, ter ere van het pensioen van het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek. Aan de hand van interviews met sleutelfiguren is 25 jaar arbeidsomstandigheden in de bouw beschreven. Aan de orde komen bijvoorbeeld het oplosmiddelprobleem, allergisch contacteczeem, silicose en fysieke belasting, maar ook duurzame inzetbaarheid.
 • Arbouw
  Ondersteuning van Arbouw bij het ontwikkelen van informatie- en cursusmateriaal voor de deelnemers aan een pilot-onderzoek bij het invoeren van de Veiligheidsindex op Nederlandse bouwplaatsen.
 • Arbouw
  Redactie van een rapport voor Arbouw over de invoering van de Veiligheidsindex en diverse publicaties in vakbladen over deze methode. De Veiligheidsindex is een methode om veiligheid te meten op bouwplaatsen en wordt uitgevoerd door werknemers zelf.
 • Arbouw
  Schrijven van diverse artikelen over verschillende arbo- en veiligheidsonderwerpen, samen met medewerkers van Arbouw. De artikelen zijn geplaatst in diverse vakbladen voor arbeidsomstandigheden.
 • Arbouw
  Schrijven en bouwen van diverse Toolbox-presentaties in Power Point voor Arbouw. Dit zijn trainingen voor bouwplaatsmedewerkers over veiligheidsmaatregelen die bij (gevaarlijke) werkzaamheden moeten worden getroffen.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse A-bladen voor Arbouw in samenwerking met werknemers en werkgeversorganisaties en de betrokken branches. A-bladen geven een beschrijving van de stand van techniek en veiligheid bij het werken in de bouw.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse Arbouwadviezen voor Arbouw. Dit zijn handboeken voor werknemers over veiligheid op de werkplek, toegespitst op specifieke werkzaamheden in de bouw.
 • Arbouw
  Een literatuuronderzoek voor Arbouw naar de beschikbare methoden voor preventie van stofontwikkeling in de bouw (intern rapport en Arbouwpublicatie).
 • Arbouw
  Ondersteuning bij een literatuuronderzoek voor Arbouw naar collectieve valbeveiligingen. Tevens ondersteuning bij de opzet van een methode om in elke situatie de juiste beveiliging te kiezen. De resultaten zijn gebruikt in de Keuzewijzer Valbeveiligingen (Arbouwpublicatie).
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Verslaglegging voor TNO van een workshop van TNO en RIVM over het combineren van risk assessment en health impact assessment. Er werd verkend op welke manier het mogelijk is om de verlaging van blootstelling aan stoffen in consumentenproducten te vertalen in gezondheidswinst of -verlies voor de algemene bevolking.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over doe-het-zelf-metingen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over de aanpak van endotoxinen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • TNO - kwaliteit van leven
  Verslaglegging voor TNO van een workshop over de aanpak van isocyanaten op de werkplek en rol van REACH hierbij.
 • Procter and Gamble
  Literatuuronderzoek voor Procter and Gamble naar de relatie tussen wasmachine-temperatuur en gezondheidseffecten (bijvoorbeeld infecties) bij consumenten (intern Engelstalig rapport).
 • DSM
  Verkennend literatuuronderzoek over nanotoxicologie voor DSM Expert Center, naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van nanodeeltjes op de werkplek
 • Zeehaas
  Ondersteuning van collega-bureau Zeehaas bij de verslaglegging van vergaderingen van een klankbordgroep over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling (EMV) van bijvoorbeeld mobiele telefoons en zendmasten.
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  Interviews afnemen en teksten schrijven voor ‘uitgelicht’ In het CBG-jaarverslag van 2008, met specifieke inhoudelijke onderwerpen en wapenfeiten.
 • AISE (Europese branchevereniging van zeepfabrikanten)
  Tweemaandelijkse Engelstalige literatuuroverzichten (‘digests’) voor AISE met een beschrijving van de wetenschappelijke en populaire literatuur over het vrijkomen van chemische stoffen uit verschillende consumentenproducten en het effect hiervan op binnenhuismilieu en gezondheid.
 • Consumentenbond
  Literatuuronderzoek voor de Consumentenbond naar de veiligheid van hormoonverstorende stoffen in consumentenproducten (intern rapport).
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende functionele voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze producten (Consumentenbond-publicaties).
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende zelfzorg- middelen die te koop zijn bij de drogist. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze middelen (Consumentenbond-publicaties).
 • Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
  Schrijven van de inhoudelijke hoofdstukken van het boekje: “Cosmetica, een wetenschap op zich” voor de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Dit is een populair wetenschappelijk boek voor zowel leken als geïnteresseerde chemici over de chemie van cosmetica.
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek voor de Gezondheidsraad naar de stand van wetenschap rond het verschijnsel MCS (multiple chemical sensitivities / chemische overgevoeligheid) (intern rapport).
 • Gezondheidsraad
  Literatuur- en dossieronderzoek en interviews voor de Gezondheidsraad naar de wetenschappelijke methoden die de Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen (VNV) hanteert bij de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen (resultaten zijn gebruikt bij de opzet van een Kaderadvies).
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek en ondersteuning van de Gezondheidsraad bij de opzet van het Consensusdocument genetische gemodificeerde maïs voor de OECD.
 • Gezondheidsraad
  Ondersteuning van het wetenschappelijk secretariaat van de Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen van de Gezondheidsraad bij het voorbereiden van veiligheidsbeoordelingen van diverse nieuwe voedingsmiddelen.
 • Particulier
  Een literatuuronderzoek voor een groep bewoners naar de kans dat malaria terugkeert in de Nederlandse kuststreken.
 • Deltares
  Schrijven van teksten voor brochures voor Deltares over Levende Waterbouw, methoden waarbij de natuur als ‘bouwer’ wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg en versterking van zeedijken, havens en rivierdijken.
 • Deltares
  Schrijven van de voice-over tekst voor Deltares en Van Oord voor de promotiefilm over het speciaal aangelegde onderwaterlandschap bij de Val in Zeeland.
 • Ministerie van VROM
  Literatuuronderzoek en onderzoek aan de hand van interviews voor het Ministerie van VROM naar aanleiding van ernstige gezondheidsklachten van GFT-vuilophalers (intern rapport en in een Engelstalig wetenschappelijk artikel in Ann. Agric. Environ. Med.).