Werkplek
 • DSM
  Toxicologische ondersteuning van DSM Expert Center bij het opstellen van stofclassificaties volgens de interne DSM methode. De indeling van stoffen in gevarenklassen wordt gebruikt om maatregelen vast te stellen om werknemers die met de, vaak ‘onbekende’, stoffen werken te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijke literatuur, stoffen databases en (structuur)berekeningen.
 • DSM
  Toxicologische ondersteuning van DSM Expert Center bij werkzaamheden voor REACH; opstellen van Global Product Sheets voor diverse stoffen, opstellen van interne grenswaarden op de werkplek.
 • Arbouw
  Schrijven van het boekje: “Cor van Duijvenbooden, dokter met bouwhelm” voor Arbouw, ter ere van het pensioen van het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek. Aan de hand van interviews met sleutelfiguren is 25 jaar arbeidsomstandigheden in de bouw beschreven. Aan de orde komen bijvoorbeeld het oplosmiddelprobleem, allergisch contacteczeem, silicose en fysieke belasting, maar ook duurzame inzetbaarheid.
 • Arbouw
  Ondersteuning van Arbouw bij het ontwikkelen van informatie- en cursusmateriaal voor de deelnemers aan een pilot-onderzoek bij het invoeren van de Veiligheidsindex op Nederlandse bouwplaatsen.
 • Arbouw
  Redactie van een rapport voor Arbouw over de invoering van de Veiligheidsindex en diverse publicaties in vakbladen over deze methode. De Veiligheidsindex is een methode om veiligheid te meten op bouwplaatsen en wordt uitgevoerd door werknemers zelf.
 • Arbouw
  Schrijven van diverse artikelen over verschillende arbo- en veiligheidsonderwerpen, samen met medewerkers van Arbouw. De artikelen zijn geplaatst in diverse vakbladen voor arbeidsomstandigheden.
 • Arbouw
  Schrijven en bouwen van diverse Toolbox-presentaties in Power Point voor Arbouw. Dit zijn trainingen voor bouwplaatsmedewerkers over veiligheidsmaatregelen die bij (gevaarlijke) werkzaamheden moeten worden getroffen.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse A-bladen voor Arbouw in samenwerking met werknemers en werkgeversorganisaties en de betrokken branches. A-bladen geven een beschrijving van de stand van techniek en veiligheid bij het werken in de bouw.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse Arbouwadviezen voor Arbouw. Dit zijn handboeken voor werknemers over veiligheid op de werkplek, toegespitst op specifieke werkzaamheden in de bouw.
 • Arbouw
  Een literatuuronderzoek voor Arbouw naar de beschikbare methoden voor preventie van stofontwikkeling in de bouw (intern rapport en Arbouwpublicatie).
 • Arbouw
  Ondersteuning bij een literatuuronderzoek voor Arbouw naar collectieve valbeveiligingen. Tevens ondersteuning bij de opzet van een methode om in elke situatie de juiste beveiliging te kiezen. De resultaten zijn gebruikt in de Keuzewijzer Valbeveiligingen (Arbouwpublicatie).
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over doe-het-zelf-metingen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over de aanpak van endotoxinen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • TNO - kwaliteit van leven
  Verslaglegging voor TNO van een workshop over de aanpak van isocyanaten op de werkplek en rol van REACH hierbij.
 • DSM
  Verkennend literatuuronderzoek over nanotoxicologie voor DSM Expert Center, naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van nanodeeltjes op de werkplek
 • Ministerie van VROM
  Literatuuronderzoek en onderzoek aan de hand van interviews voor het Ministerie van VROM naar aanleiding van ernstige gezondheidsklachten van GFT-vuilophalers (intern rapport en in een Engelstalig wetenschappelijk artikel in Ann. Agric. Environ. Med.).