Publicaties en teksten
 • Arbouw
  Schrijven van het boekje: “Cor van Duijvenbooden, dokter met bouwhelm” voor Arbouw, ter ere van het pensioen van het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Onderzoek. Aan de hand van interviews met sleutelfiguren is 25 jaar arbeidsomstandigheden in de bouw beschreven. Aan de orde komen bijvoorbeeld het oplosmiddelprobleem, allergisch contacteczeem, silicose en fysieke belasting, maar ook duurzame inzetbaarheid.
 • Arbouw
  Redactie van een rapport voor Arbouw over de invoering van de Veiligheidsindex en diverse publicaties in vakbladen over deze methode. De Veiligheidsindex is een methode om veiligheid te meten op bouwplaatsen en wordt uitgevoerd door werknemers zelf.
 • Arbouw
  Schrijven van diverse artikelen over verschillende arbo- en veiligheidsonderwerpen, samen met medewerkers van Arbouw. De artikelen zijn geplaatst in diverse vakbladen voor arbeidsomstandigheden.
 • Arbouw
  Schrijven en bouwen van diverse Toolbox-presentaties in Power Point voor Arbouw. Dit zijn trainingen voor bouwplaatsmedewerkers over veiligheidsmaatregelen die bij (gevaarlijke) werkzaamheden moeten worden getroffen.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse A-bladen voor Arbouw in samenwerking met werknemers en werkgeversorganisaties en de betrokken branches. A-bladen geven een beschrijving van de stand van techniek en veiligheid bij het werken in de bouw.
 • Arbouw
  Schrijven en redigeren van diverse Arbouwadviezen voor Arbouw. Dit zijn handboeken voor werknemers over veiligheid op de werkplek, toegespitst op specifieke werkzaamheden in de bouw.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over doe-het-zelf-metingen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Schrijven van een artikel voor TNO over de aanpak van endotoxinen op de werkplek voor het vakblad Arbo.
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  Interviews afnemen en teksten schrijven voor ‘uitgelicht’ In het CBG-jaarverslag van 2008, met specifieke inhoudelijke onderwerpen en wapenfeiten.
 • AISE (Europese branchevereniging van zeepfabrikanten)
  Tweemaandelijkse Engelstalige literatuuroverzichten (‘digests’) voor AISE met een beschrijving van de wetenschappelijke en populaire literatuur over het vrijkomen van chemische stoffen uit verschillende consumentenproducten en het effect hiervan op binnenhuismilieu en gezondheid.
 • Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
  Schrijven van de inhoudelijke hoofdstukken van het boekje: “Cosmetica, een wetenschap op zich” voor de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Dit is een populair wetenschappelijk boek voor zowel leken als geïnteresseerde chemici over de chemie van cosmetica.
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek voor de Gezondheidsraad naar de stand van wetenschap rond het verschijnsel MCS (multiple chemical sensitivities / chemische overgevoeligheid) (intern rapport).
 • Stichting Wereldboom
  Schrijven van teksten voor brochures en website van Stichting Wereldboom. De stichting ondersteunt groepen mensen met boomtechnisch en juridisch advies en verzorgt onder andere educatieve programma’s voor jong en oud om de kennis over oeroude bomen terug te laten keren.
 • Deltares
  Schrijven van teksten voor brochures voor Deltares over Levende Waterbouw, methoden waarbij de natuur als ‘bouwer’ wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg en versterking van zeedijken, havens en rivierdijken.
 • Deltares
  Schrijven van de voice-over tekst voor Deltares en Van Oord voor de promotiefilm over het speciaal aangelegde onderwaterlandschap bij de Val in Zeeland.
 • Ministerie van VROM
  Literatuuronderzoek en onderzoek aan de hand van interviews voor het Ministerie van VROM naar aanleiding van ernstige gezondheidsklachten van GFT-vuilophalers (intern rapport en in een Engelstalig wetenschappelijk artikel in Ann. Agric. Environ. Med.).