Consument
 • TNO – Kwaliteit van Leven
  Verslaglegging voor TNO van een workshop van TNO en RIVM over het combineren van risk assessment en health impact assessment. Er werd verkend op welke manier het mogelijk is om de verlaging van blootstelling aan stoffen in consumentenproducten te vertalen in gezondheidswinst of -verlies voor de algemene bevolking.
 • Procter and Gamble
  Literatuuronderzoek voor Procter and Gamble naar de relatie tussen wasmachine-temperatuur en gezondheidseffecten (bijvoorbeeld infecties) bij consumenten (intern Engelstalig rapport).
 • Zeehaas
  Ondersteuning van collega-bureau Zeehaas bij de verslaglegging van vergaderingen van een klankbordgroep over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling (EMV) van bijvoorbeeld mobiele telefoons en zendmasten.
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  Interviews afnemen en teksten schrijven voor ‘uitgelicht’ In het CBG-jaarverslag van 2008, met specifieke inhoudelijke onderwerpen en wapenfeiten.
 • AISE (Europese branchevereniging van zeepfabrikanten)
  Tweemaandelijkse Engelstalige literatuuroverzichten (‘digests’) voor AISE met een beschrijving van de wetenschappelijke en populaire literatuur over het vrijkomen van chemische stoffen uit verschillende consumentenproducten en het effect hiervan op binnenhuismilieu en gezondheid.
 • Consumentenbond
  Literatuuronderzoek voor de Consumentenbond naar de veiligheid van hormoonverstorende stoffen in consumentenproducten (intern rapport).
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende functionele voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze producten (Consumentenbond-publicaties).
 • Consumentenbond
  Diverse literatuuronderzoeken voor de Consumentenbond naar verschillende zelfzorg- middelen die te koop zijn bij de drogist. Er werden beoordelingen gemaakt van de veiligheid en werkzaamheid van deze middelen (Consumentenbond-publicaties).
 • Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
  Schrijven van de inhoudelijke hoofdstukken van het boekje: “Cosmetica, een wetenschap op zich” voor de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Dit is een populair wetenschappelijk boek voor zowel leken als geïnteresseerde chemici over de chemie van cosmetica.
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek voor de Gezondheidsraad naar de stand van wetenschap rond het verschijnsel MCS (multiple chemical sensitivities / chemische overgevoeligheid) (intern rapport).
 • Gezondheidsraad
  Literatuuronderzoek en ondersteuning van de Gezondheidsraad bij de opzet van het Consensusdocument genetische gemodificeerde maïs voor de OECD.
 • Gezondheidsraad
  Ondersteuning van het wetenschappelijk secretariaat van de Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen van de Gezondheidsraad bij het voorbereiden van veiligheidsbeoordelingen van diverse nieuwe voedingsmiddelen.
 • Particulier
  Een literatuuronderzoek voor een groep bewoners naar de kans dat malaria terugkeert in de Nederlandse kuststreken.